Zonder kader geen traject!

Als onderdeel van de hoe-vraag bespreken we onderwerpen als; wat zijn onze randvoorwaarden, wat doen we met mensen die niet mee willen, hoe bewaken we het proces, wat is de rol van de leiding, hoe zie je je eigen rol, wat moeten er voor werkafspraken gemaakt worden, wat zijn de consequenties als iemand zich niet houdt aan de afspraken, wanneer spreekt men elkaar aan, hoe geeft men elkaar feedback, etc..

Pas als je deze vragen hebt beantwoord, is er sprake van een traject en heb je mechanismen gekregen om het proces goed te sturen.

blijvend veranderen, veranderingproces, verandermanagement, eigenaarschap, medewerkers gemotiveerd, cocreatie, samen veranderen