Was er maar een aan of uit knop!

Posted on 07. Oct, 2010 by in

Soms zou je willen dat het zo simpel was. Of het nu gaat om eerder grenzen stellen, minder overheersend zijn, alerter en assertiever worden, meer rekening houden met anderen, sterker positie innemen en zichtbaarder worden, anderen op volwassenenniveau benaderen etc…

Al deze doelen hebben iets gemeenschappelijk,  het lijken duidelijke doelstellingen, maar toch zijn ze veel te vaag omschreven om goed haalbaar te zijn. Wanneer wil je grenzen stellen en waarom eigenlijk, wat wil je precies bereiken en wanneer wil je resultaat gaan zien?

Men neemt zich voor om er nu echt iets aan te doen! De praktijk leert echter dat, zonder een goede analyse, SMART gemaakte doelen en een goed uitgewerkt plan, het erg lastig wordt om dergelijke veranderingen bij jezelf te bewerkstelligen. En alleen op wilskracht kom je er niet! Dit zijn de momenten dat je een coach als sparringspartner goed kunt gebruiken.

Samen maak je een scherpe analyse en een plan van aanpak, dat reëel is en uitvoerbaar. Maak, naast zijn expertise, zoveel mogelijk gebruik van de spiegelfunctie die de coach jou kan bieden om jou de scherpte te geven, die je tijdens jouw traject nodig hebt. Hoewel je zelf de regie blijft voeren en eindverantwoordelijke blijft, kun je hem gebruiken als de spreekwoordelijke ´stok achter de deur`. Je maakt concrete afspraken over wat je de komende tijd gaat verkennen of wat je anders gaat doen. De coach helpt je om jouw eigenaarschap continu op je netvlies te houden, door je telkens te confronteren met jouw gedrag.

Net zolang tot je de verandering gestalte hebt gegeven en/of je merkt dat je deze externe motivatiebron niet meer nodig hebt. Je bent je sparringspartner ontgroeid en kunt het nu zelfstandig. Tijd om weer afscheid te nemen! Succes!!

Comments are closed.

blijvend veranderen, veranderingproces, verandermanagement, eigenaarschap, medewerkers gemotiveerd, cocreatie, samen veranderen