Workshop “eigenaarschap bij veranderen”

Posted on 15. Feb, 2016 by in workshop

Hoe kun je eigenaarschap verbeteren in leer- en verandertrajecten. Hier ligt namelijk de kern van elke verandering. Als het voor de medewerkers betekenisvol is en zij zich positief voor de verandering inzetten, tonen zij eigenaarschap. Omdat ze er zelf in geloven en niet alleen omdat het van de organisatie moet.

Waarom is eigenaarschap cruciaal in verandertrajecten? En hoe maak je teams eigenaar van hun eigen verandering? Onder andere door de medewerker medesturing te geven aan het veranderingsproces en medeverantwoordelijk te maken voor het resultaat, ontstaat er eigenaarschap. Eigenaarschap zorgt ervoor dat het gewenste resultaat met draagvlak en in co-creatie kan worden bereikt.

Herken je onderstaande symptomen en wil je hiermee aan de slag:

  • Verandertrajecten lopen soms stroef, medewerkers zijn niet aangehaakt;
  • Medewerkers zien de noodzaak van het leer- of verandertraject onvoldoende;
  • Medewerkers geloven niet in de gekozen veranderroute;
  • Medewerkers hebben inspraak en worden betrokken, maar lijken desondanks geen verantwoordelijkheid te nemen;
  • De medewerkers hanteren een passieve (slachtoffer)rol en gaan veel in de weerstand;
  • Afspraken worden samen gemaakt, maar slecht nageleefd;
  • Er wordt veel gepraat over veranderingen, maar een echte beweging komt er nog niet;
  • Er is sprake van een klaagcultuur, de schuld ligt buiten het team;
  • Medewerkers spreken elkaar onvoldoende aan op het gewenste resultaat en laten het aan de leiding over;
  • Medewerkers zijn zeer trots op hun werk en hun persoonlijke betrokkenheid is zeer groot, desondanks willen ze niet meedenken over de veranderingen binnen de organisatie.

IJsberg van eigenaarschap

Wij verzorgen de workshop “Eigenaarschap bij veranderen”, waarin je zelf aan de slag gaat aan de hand van o.a. de ijsberg van eigenaarschap. De ijsberg helpt om in beeld te krijgen hoe het gesteld is met het eigenaarschap binnen een verandervraagstuk. Zijn de formele voorwaarden in orde, worden de (team)doelen wel met elkaar gedeeld of zijn de persoonlijk waarden en belangen niet in overeenstemming met die van de organisatie?

Het resultaat is dat je na de workshop weet hoe je in jouw vraagstuk eigenaarschap kunt losmaken, bewaken en verankeren. Ook kun je concreet gedrag en interventies benoemen, die in jouw vraagstuk het verschil maken en onmiddellijk toepasbaar zijn in je eigen werksituatie, die van je afdeling, een verandervraagstuk of een opleidings/ontwikkelvraag.

Neem contact op voor meer informatie!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.

blijvend veranderen, veranderingproces, verandermanagement, eigenaarschap, medewerkers gemotiveerd, cocreatie, samen veranderen