Veranderen, ieder voor zich?

Posted on 07. Feb, 2016 by in cultuurverandering, Motiveren medewerker

Wat is de motivatie om mee te doen aan een veranderingstraject? Voor eenieder geldt dat het een bepaald nut of verbetering (bijvoorbeeld de beste dienstverlener worden) moet behelzen, maar is dat voldoende? Op zich wel, hoewel iedereen zich vrij gemakkelijk aan een nuttige doelstelling kan verbinden, blijken vervolgens de ambitie niveaus behoorlijk uiteen te liggen. Het resultaat is, dat het lijkt of de overtuiging en commitment ontbreken, wanneer men er meer aan moet gaan trekken en het minder vrijblijvend wordt.

Vaak komt de werkelijke inspanning pas, wanneer men doorkrijgt dan men niet anders meer kan, omdat bijvoorbeeld hun bestaansrecht onderdruk wordt gezet. Op individueel niveau kan het zijn dat je baan geen zekerheid meer is als je niet mee mee verandert. Activatiebronnen

Benaderd vanuit het gedragsmodel van Marston, de DISC- methodiek, kunnen we zeggen dat er vier verschillende types zijn en dus ook vier verschillende  activatiebronnen. De kunst is om iedereen in zijn persoonlijke drijfveer mee te krijgen.

Het ene type is makkelijk te activeren door hem een uitdagende opdracht te geven, waar hij volledig zeggenschap in krijgt. De ander wil in ieder geval inspraak en invloed kunnen uitoefenen, zolang het leuk blijft! Zo zijn er ook types die het belangrijk vinden om eerst heel goed afspraken te maken en de inhoudelijke kant ervan geanalyseerd te hebben. Weer anderen vinden het prettig als ze stap voor stap kunnen ervaren wat de nieuwe situatie praktisch inhoud.

Het is dus nog behoorlijk lastig om aan ieders wensen te kunnen voldoen. Het vraagt ook continu onze aandacht en kost veel inspanning, waardoor de meeste bedrijven geneigd zijn dit maar half of pro forma te doen. Inmiddels weten we, dat als er niet oprecht aandacht is voor de persoonlijk wensen en de innerlijke drempels van het individu, men zich niet serieus genomen voelt. Het gevolg is dat men niet echt  gemotiveerd is om mee te werken, waarom zou je ook? Zou jij je in een dergelijk geval wel extra willen inspannen?

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.

blijvend veranderen, veranderingproces, verandermanagement, eigenaarschap, medewerkers gemotiveerd, cocreatie, samen veranderen